36789 látogató (2010 szeptembertől)

Érdy János


(1796-1871)

Érdy (Luczenbacher) János 1796-ban született Szobon, Luczenbacher József és Czeczkó Mária gyermekeként. A tanulmányai elvégzésében anyagilag nagybátyja, Luczenbacher János segítette. Esztergomban, Vácott, Nagyszombatban és Győrben végezte tanulmányait, majd a jogi doktorátust Pesten tette le 1821. szeptember első napján. Jogi tanulmányai befejezése után házitanító volt a Fehér megyében fekvő Vereben. 1840-ben kinevezték a Magyar Tudományos Akadémia éremgyűjteményének őrévé, de már 1832. március 9-től az akadémia tagja volt. 1846-tól 1869-ig a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának őreként dolgozott. 1837-1844 között szerkesztette a „TUDOMÁNYTÁR”-t, az akadémia folyóiratát. 1871. május 9-én halt meg Pesten.

 

Tudományos tevékenységét, jogtörténeti, történeti munkák írásával kezdte. Elsőként ismerte a XVI. század elejéről származó nyelvemléket, a később róla elnevezett Érdy-kódexet. Numizmatikai érdeklődését nagy számú tanulmánya bizonyítja; a magyar éremtani kutatás egyik megalapítójaként tarthatjuk számon. A Magyar Nemzeti Múzeum dolgozójaként haladéktalanul hozzákezdett a régészeti leletek megmentéséhez és feltárásához.

 

Érdy János a XIX. század nagy tudós egyéniségei közé tartozik a régészeti kutatások megindulásának korai szakaszában jelentős mértékben hozzájárult a hazai régészettudomány megalapozásához, módszereinek kidolgozásához.